Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός – Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ

Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Metropolitan General

Λεωφ. Μεσογείων 264, 155 62, Χολαργός

694 422.3257

www.machinis.gr
tmachinis@yahoo.com

Ιατρείο Κρήτης

Πλατεία Ελευθερίας 2, 73100, Χανιά

694 422.3257

www.machinis.gr
tmachinis@yahoo.com