Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός - Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες του αγγειακού δέντρου του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού. Αποτελούνται από μία ή περισσότερες αρτηρίες, που μέσω ενός θυσάνου αγγείων διαφορετικής διαμέτρου, καταλήγουν απευθείας σε φλεβικό δίκτυο χωρίς τη φυσιολογική παρεμβολή των τριχοειδών. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, υπάρχει κίνδυνος αιμορραγίας, καθώς το φλεβικό σύστημα δεν είναι κατασκευασμένο για να δέχεται κατευθείαν μεγάλη πίεση αίματος από τις αρτηρίες. Ως επί το πλείστον είναι συγγενείς, αλλά μια υποκατηγορία αυτών (arteriovenous fistulas-AVFs) μπορεί και να είναι επίκτητες/μετατραυματικής αιτιολογίας.

Η αντιμετώπισή τους εξαρτάται από την εντόπιση, τη γεωμετρία, το μέγεθος τους, αλλά και από το εάν έχουν υποστεί ρήξη ή όχι και την κλινική εικόνα και ηλικία του ασθενούς. Η ψηφιακή αγγειογραφία είναι απαραίτητη για την ακριβή διάγνωση και την κατάληλη επιλογή θεραπείας. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να προκριθεί η χειρουργική αφαίρεση, ο ενδαγγειακός εμβολισμός, η ακτινοχειρουργική (gamma-knife ή cyber-knife) ή και συνδυασμός αυτών. Σε κάποιες περιπτώσεις συνιστάται απλά κλινική/απεικονιστική παρακολούθηση.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μοιραστείτε τη δημοσίευση