Άρθρα

Ακτινοχειρουργική γ-knife

Η ακτινοχειρουργική με γ-knife είναι μια τεχνική αντιμετώπισης πολλών παθήσεων του εγκεφάλου, που συνίσταται στη διοχέτευση ακτινοβολίας με «χειρουργική» ακρίβεια

Αρτηριοφλεβικές Δυσπλασίες

Οι αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες είναι βλάβες του αγγειακού δέντρου του εγκεφάλου ή του νωτιαίου μυελού.