Αιματώματα

Ακουστικό νευρίνωμα

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που προσβάλλει το στατικοακουστικό νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση του αισθήματος της ακοής και της ισορροπίας από το εσωτερικό αυτί προς τον εγκέφαλο

Αιμαγγειοβλάστωμα

Το αιμαγγειοβλάστωμα αποτελεί περίπου το 10% των όγκων του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και το 1-2% των όγκων του εγκεφάλου.

Μηνιγγίωμα

Τα μηνιγγιώματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο όγκο του εγκεφάλου και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, περισσότερο συχνά στις γυναίκες

Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι δευτεροπαθείς (μεταστατικοί) όγκοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των όγκων του εγκεφάλου, με συχνότερη πρωτοπαθή εστία είναι τον πνεύμονα στους άνδρες και το μαστό στις γυναίκες

Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου

Οι πρωτοπαθείς όγκοι υψηλής κακοήθειας παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 50-70 ετών ενώ οι όγκοι χαμηλής κακοήθειας εμφανίζονται συχνότερα στα νεαρά άτομα

Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι της βάσης του κρανίου προέρχονται από 3 κύριους ιστούς: τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς και τους εξωκράνιους ιστούς και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις

Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση

Πρόκειται για το κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στην αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης με συνοδή παροδική απώλεια όρασης και κεφαλαλγίες

Ακτινοχειρουργική γ-knife

Η ακτινοχειρουργική με γ-knife είναι μια τεχνική αντιμετώπισης πολλών παθήσεων του εγκεφάλου, που συνίσταται στη διοχέτευση ακτινοβολίας με «χειρουργική» ακρίβεια

Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφύσεως

Η ενδοσκοπική χειρουργική της υπόφυσης είναι μια σύγχρονη, εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων από την περιοχή της υπόφυσης

Αποφρακτικός Υδροκέφαλος

Ως υδροκέφαλος καλείται η διάταση του κοιλιακού συστήματος που μπορεί να προκύψει από υπερβολική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κοιλιακό σύστημα

Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πιέσεως

Ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης αποτελεί σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διαταραχές βάδισης, άνοια και ακράτεια ούρων και απαντάται συνήθως σε ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 60 ετών

Νευραλγία Τριδύμου

Η νευραλγία τριδύμου είναι παροξυσμικός, διαξιφιστικός πόνος στην κατανομή της 5ης εγκεφαλικής συζυγίας που διαρκεί από δευτερόλεπτα ως λεπτά