Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός - Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Οι δευτεροπαθείς (μεταστατικοί) όγκοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των όγκων του εγκεφάλου. Συχνότερη πρωτοπαθής εστία είναι ο πνεύμονας στους άνδρες και ο μαστός στις γυναίκες, αλλά δυνητικά σχεδόν κάθε συστημική κακοήθεια μπορεί να δώσει ενδοκρανιακές μεταστάσεις.

Ανάλογα με τον αριθμό, το μέγεθος και την τοπoθεσία των δευτεροπαθών εντοπίσεων, την ιστολογία του πρωτοπαθούς όγκου και τη συστημική του εξάπλωση, και βεβαίως την κλινική εικόνα του ασθενούς, η αντιμετώπιση μπορεί να είναι κατά βάση χειρουργική ή να περιορίζεται σε ακτινοβολία, χημειοθεραπεία ή ακτινοχειρουργική (gamma-knife ή cyber-knife). Συχνά επιλέγεται συνδυασμός θεραπειών.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μοιραστείτε τη δημοσίευση