Άρθρα

Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι δευτεροπαθείς (μεταστατικοί) όγκοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των όγκων του εγκεφάλου, με συχνότερη πρωτοπαθή εστία είναι τον πνεύμονα στους άνδρες και το μαστό στις γυναίκες