Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφύσεως

Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός - Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Η ενδοσκοπική χειρουργική της υπόφυσης/Βάσης Κρανίου είναι μια σύγχρονη, εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική τεχνική. Εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων από την περιοχή της υπόφυσης όπως αδένωμα της υπόφυσης, κρανιοφαρυγγίωμα, κύστη Rathke, μηνιγγίωμα, αραχνοειδής κύστη και χόρδωμα. Χρησιμοποιείται η μύτη, ως φυσική πύλη για την εισαγωγή του ενδοσκοπίου στο κρανίο, χωρίς εξωτερικές τομές και κρανιοτομία.

Το ενδοσκόπιο είναι ένα  κυλινδρικό εργαλείο με διάμετρο λίγων χιλιοστών που εισάγεται από τη μύτη. Φέρει μικροσκοπική κάμερα και πηγή φωτός, παρέχοντας εικόνες υψηλής ανάλυσης από τον όγκο και τις πέριξ δομές. Γίνεται μικρή τομή στο οπίσθιο μέρος της ρινικής κοιλότητας, και μέσω του σφηνοειδούς κόλπου και της σκληρής μήνιγγας αποκτάται πρόσβαση στο τούρκικο εφίππιο και την υπόφυση. Η επέμβαση γίνεται με μικροχειρουργικά εργαλεία και κατευθύνεται για ακόμα μεγαλύτερη ακρίβεια από διεγχειρητική νευροπλοήγηση.

Μέσω της ενδοσκοπικής χειρουργικής της υπόφυσης μπορούμε να αφαιρέσουμε όγκους από δύσκολα προσπελάσιμες περιοχές (που παλαιότερα θεωρούνταν ανεγχείρητοι), με ακρίβεια χιλιοστού, χωρίς να προκληθεί βλάβη στους γειτονικούς εγκεφαλικούς ιστούς. Παρέχονται εικόνες σε μεγέθυνση με πολύ υψηλή ευκρίνεια. Δεν υπάρχουν ορατές εξωτερικές τομές και το ποσοστό επιπλοκών είναι πολύ χαμηλό. Η ανάρρωση είναι ταχεία με τον ασθενή να κινητοποιείται άμεσα μετεγχειρητικά.

Καθοριστικό ρόλο για την αντιμετώπιση ασθενών με παθολογία στην υπόφυση και τη βάση του κρανίου διαδραματίζει η ύπαρξη ομάδας με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων (team approach), που να έχουν μεγάλη εμπειρία στον τομέα αυτό.  Οι επεμβάσεις αυτές πραγματοποιούνται από το νευροχειρουργό Θεόφιλο Μαχίνη,  και τον ΩΡΛ Χρίστο Γεωργάλα, και  η παρακολούθηση γίνεται από εξειδικευμένο νευροενδοκρινολόγο. Η ομάδα αυτή συνεργάζεται επί σειρά ετών  στο συγκεκριμένο αντικείμενο, αξιοποιώντας την εμπειρία και τη δεξιότητα που έχει αποκτηθεί από την πολυετή παρουσία σε μεγάλα κέντρα στο εξωτερικό (στη Σουηδία και την Αμερική ο κ. Μαχίνης, στην Αγγλία και την Ολλανδία ο κ. Γεωργάλας).

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μοιραστείτε τη δημοσίευση