Άρθρα

Μηνιγγίωμα

Τα μηνιγγιώματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο όγκο του εγκεφάλου και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, περισσότερο συχνά στις γυναίκες

Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι της βάσης του κρανίου προέρχονται από 3 κύριους ιστούς: τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς και τους εξωκράνιους ιστούς και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις

Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφύσεως

Η ενδοσκοπική χειρουργική της υπόφυσης είναι μια σύγχρονη, εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων από την περιοχή της υπόφυσης