Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός - Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Ανάλογα με την εντόπιση τους, οι όγκοι του νωτιαίου μυελού κατατάσσονται σε εξωσκληρίδιους (πρωτοπαθείς ή μεταστατικούς), ενδοσκληρίδιους/εξωμυελικούς (όπως μηνιγγίωμα, νευροίνωμα, σβάννωμα) και ενδομυελικούς (όπως γλοίωμα, αστροκύτωμα,επενδύμωμα) .

Τα συμπτώματα του όγκου εξαρτώνται από την εντόπιση και το μέγεθός του, και περιλαμβάνουν ριζιτικό ή μη άλγος, αισθητικές διαταραχές, απώλεια μυϊκής ισχύος και ακράτεια ούρων/κοπράνων.

Η θεραπεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργική. Διενεργείται με μικροσκόπιο και υπό ηλεκτροφυσιολογική νευροπαρακολούθηση (neuromonitoring) από το νευροφυσιολόγο της ομάδας μας, ώστε να ελαχιστοποιηθούν στο δυνατόν οι διεγχειρητικές επιπλοκές.

Συμπληρωματικά και ανάλογα με τον τύπο του όγκου μπορεί να χρειαστεί ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις (πχ μεταστατική νόσο χωρίς ουσιώδη πίεση νευρικών δομών) μπορεί να αρκεί η ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία.

Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μοιραστείτε τη δημοσίευση