Άρθρα

Όγκοι Σπονδυλικής Στήλης

Η θεραπεία είναι στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργική και διενεργείται με μικροσκόπιο και υπό ηλεκτροφυσιολογική νευροπαρακολούθηση