Ακουστικό νευρίνωμα

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που προσβάλλει το στατικοακουστικό νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση του αισθήματος της ακοής και της ισορροπίας από το εσωτερικό αυτί προς τον εγκέφαλο

Αιμαγγειοβλάστωμα

Το αιμαγγειοβλάστωμα αποτελεί περίπου το 10% των όγκων του οπίσθιου κρανιακού βόθρου και το 1-2% των όγκων του εγκεφάλου.

Μηνιγγίωμα

Τα μηνιγγιώματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο όγκο του εγκεφάλου και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, περισσότερο συχνά στις γυναίκες

Δευτεροπαθείς όγκοι του εγκεφάλου

Οι δευτεροπαθείς (μεταστατικοί) όγκοι αποτελούν σημαντικό ποσοστό των όγκων του εγκεφάλου, με συχνότερη πρωτοπαθή εστία είναι τον πνεύμονα στους άνδρες και το μαστό στις γυναίκες

Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου

Οι πρωτοπαθείς όγκοι υψηλής κακοήθειας παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 50-70 ετών ενώ οι όγκοι χαμηλής κακοήθειας εμφανίζονται συχνότερα στα νεαρά άτομα

Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι της βάσης του κρανίου προέρχονται από 3 κύριους ιστούς: τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς και τους εξωκράνιους ιστούς και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις