Άρθρα

Όγκοι βάσης κρανίου

Οι όγκοι της βάσης του κρανίου προέρχονται από 3 κύριους ιστούς: τα οστά του κρανίου, τους ενδοκράνιους ιστούς και τους εξωκράνιους ιστούς και διακρίνονται σε καλοήθεις και κακοήθεις

Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφύσεως

Η ενδοσκοπική χειρουργική της υπόφυσης είναι μια σύγχρονη, εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων από την περιοχή της υπόφυσης