Άρθρα

Ακουστικό νευρίνωμα

Το ακουστικό νευρίνωμα είναι ένας καλοήθης όγκος που προσβάλλει το στατικοακουστικό νεύρο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη μετάδοση του αισθήματος της ακοής και της ισορροπίας από το εσωτερικό αυτί προς τον εγκέφαλο

Ενδοσκοπική Χειρουργική Υποφύσεως

Η ενδοσκοπική χειρουργική της υπόφυσης είναι μια σύγχρονη, εξειδικευμένη ελάχιστα επεμβατική τεχνική που εφαρμόζεται για την αφαίρεση όγκων από την περιοχή της υπόφυσης