Ελάχιστα Επεμβατική Χειρουργική

Μαχίνης Θεόφιλος - Επ. Καθηγητής Παν. Virginia University, ΗΠΑ - Διευθυντής Νευροχειρουργικής Metropolitan

Μαχίνης Θεόφιλος

Νευροχειρουργός - Επ. Καθηγητής Virginia University, ΗΠΑ Διευθυντής Νευροχειρουργικής Νοσοκομείου Metropolitan General

Τα τελευταία χρόνια, με την αλματώδη πρόοδο της ιατρικής τεχνολογίας, έχουν τελειοποιηθεί εξειδικευμένες ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση των περισσότερων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και του εγκεφάλου. Μέσω σύγχρονων συστημάτων νευροπλοήγησης και ειδικών μικροχειρουργικών εργαλείων, ο χειρουργός καθοδηγείται στις πιο δυσπρόσιτες περιοχές του εγκεφάλου, μέσα από τομές λίγων εκατοστών. Έτσι καθίσταται δυνατή η αφαίρεση καλοήθων και κακοήθων όγκων (πρωτοπαθών και μεταστατικών) καθώς και αγγειακών δυσπλασιών. Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική του εγκεφάλου περιλαμβάνει επίσης τη χρήση του ενδοσκοπίου, ενός κυλινδρικού εργαλείου, με τη βοήθεια του οποίου αποκτάται πρόσβαση, μέσω της ρινικής κοιλότητας, στη βάση του κρανίου, γεγονός που επιτρέπει την πρόσβαση σε βαθύτερες περιοχές του εγκεφάλου (πρόσθιος κρανιακός βόθρος, τούρκικο εφίππιο, απόκλιμα, κλπ.). Με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται με το βέλτιστο τρόπο αδενώματα της υποφύσεως, κύστεις του Rathke, μηνιγγιώματα, χορδώματα, κρανιοφαρυγγιώματα και άλλες παθήσεις των εν λόγω ανατομικών περιοχών. Το βασικό πλεονέκτημα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής του εγκεφάλου είναι η ελάττωση της νοσηρότητας που προκαλείται από τη χειρουργική προσπέλαση. Έτσι, ο ασθενής έχει μικρότερες ουλές (ή και καθόλου, στην περίπτωση ενδοσκοπικής προσπέλασης μέσω ρινικής κοιλότητας), λιγότερο μετεγχειρητικό πόνο, μικρότερη διάρκεια νοσηλείας και ταχύτερη αποκατάσταση.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης στήλης (Minimally Invasive Spine Surgery-MISS) περιλαμβάνει την πραγματοποίηση εγχείρησης στην αυχενική, θωρακική και οσφυική μοίρα της σπονδυλικής στήλης, με όσο το δυνατόν γίνεται μικρότερο χειρουργικό τραύμα, συγκριτικά με τις κλασικές χειρουργικές μεθόδους. Για την επίτευξή της, γίνεται χρήση κυλινδρικών διαστολέων ή ενδοσκοπίου και μικροεργαλείων, τα οποία επιτρέπουν την εκτέλεση χειρουργικών πράξεων με υψηλή ακρίβεια, χωρίς την ανάγκη ευρέων χειρουργικών προσπελάσεων. Παράλληλα, με τη χρήση κατάλληλου συστήματος νευροπλοήγησης (O-arm, Medtronic) τελευταίας τεχνολογίας, επιτυγχάνεται με εκπληκτική ακρίβεια η διενέργια τομών πολύ μικρής διαμέτρου ή η τοποθέτηση κοχλιών διαδερμικά. Σε αντίθεση με την παραδοσιακή «ανοιχτή» χειρουργική, με την MISS επιτυγχάνεται μικρότερο τραύμα στους ιστούς, μείωση του χρόνου νοσηλείας, πολύ μικρότερη απώλεια αίματος με μηδαμινή ανάγκη για μετάγγιση, ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου, ομαλότερη και ταχύτερη κινητοποίηση του ασθενούς μετεγχειρητικά, καθώς και μείωση του ποσοστού μολύνσεως του τραύματος.

Η ελάχιστα επεμβατική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης μπορεί να εφαρμοστεί για αποσυμπίεση των νευρικών ριζών ή του νωτιαίου μυελού σε κατάλληλα επιλεγμένους ασθενείς σε περιπτώσεις δισκοκήλης, οστεοφύτων, τρηματικής ή σπονδυλικής στένωσης, για τη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης με διαδερμική σπονδυλοδεσία σε περιπτώσεις αστάθειας και καταγμάτων, καθώ και σε επεμβάσεις κυφοπλαστικής/ελαστοπλαστικής για οστεοπορωτικά ή μεταστατικά κατάγματα.

There are no photos with those IDs or post 587 does not have any attached images!
Χρειάζεστε πληροφορίες;
Ρωτήστε το Γιατρό

Μοιραστείτε τη δημοσίευση