Άρθρα

Διαχωρισμός καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών

Μαζί με τις σπονδυλικές αρτηρίες, οι καρωτίδες είναι οι βασικές αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο.