Άρθρα

Νόσος Moya Moya

Πάθηση στην οποία η αιματική ροή στα εγκεφαλικά αγγεία παρεμποδίζεται λόγω προοδευτικής στένωσης και απόφραξης των ενδοκρανιακών αγγείων