Άρθρα

Πρόσθια Aυχενική Δισκεκτομή – Αρθροπλαστική

Η πρόσθια αυχενική δισκεκτομή με αρθροπλαστική, έχει ως στόχο την αποσυμπίεση του νωτιαίου μυελού και των εξερχόμενων νευρικών ριζών από πιεστικά φαινόμενα