Άρθρα

Ανευρυσματική Δυσπλασία της Φλέβας Γαληνού

Η πάθηση κατά την οποία στο εμβρυικό στάδιο, δε σχηματίζεται η φυσιολογική φλέβα του Γαληνού στον εγκέφαλο, αλλά μια ανευρυσματική φλέβα στη θέση της.