Άρθρα

Ενδοκράνιο Bypass

Το ενδοκράνιο bypass είναι το νευροχειρουργικό ισοδύναμο του bypass των στεφανιαίων.