Άρθρα

Θρόμβωση Φλεβωδών Κόλπων

Ο θρόμβος που αποφράσσει μία ή περισσότερες φλέβες του εγκεφάλου, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η φυσιολογική παροχέτευση του αίματος από τον εγκέφαλο.

Σηραγγώδες αιμαγγείωμα

Μονήρεις ή πολλαπλές ανώμαλες συλλογές διατεταμένων τριχοειδών διαφορετικών μεγεθών και φλεβικών κολποειδών, που περιβάλλονται από αιμοσιδηρίνη