Άρθρα

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα

Το σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα εμφανίζεται όταν αυξάνεται παθολογικά η πίεση του μέσου νεύρου εντός του καρπιαίου σωλήνα στην περιοχή του καρπού

Απελευθέρωση Ωλένιου Νεύρου

Το ωλένιο νεύρο προέρχεται από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να συμπιεστεί σε διάφορες θέσεις, κατά μήκος της πορείας του στο άνω άκρο