Άρθρα

Διαχωρισμός καρωτίδων – σπονδυλικών αρτηριών

Μαζί με τις σπονδυλικές αρτηρίες, οι καρωτίδες είναι οι βασικές αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο.

Νόσος Καρωτίδων

Μαζί με τις σπονδυλικές αρτηρίες, οι καρωτίδες είναι οι βασικές αρτηρίες που αιματώνουν τον εγκέφαλο.

Ενδοκράνια Αρτηριακή Στένωση

Οι αρτηρίες του εγκεφάλου, μπορούν να υποστούν στένωση ή απόφραξη, ως αποτέλεσμα της αθηρωματικής νόσου.