Άρθρα

Νόσος Moya Moya

Πάθηση στην οποία η αιματική ροή στα εγκεφαλικά αγγεία παρεμποδίζεται λόγω προοδευτικής στένωσης και απόφραξης των ενδοκρανιακών αγγείων

Μηχανική Θρομβεκτομή

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (stroke) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως