Άρθρα

Απελευθέρωση Ωλένιου Νεύρου

Το ωλένιο νεύρο προέρχεται από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης και μπορεί να συμπιεστεί σε διάφορες θέσεις, κατά μήκος της πορείας του στο άνω άκρο