Άρθρα

Οπίσθια Αυχενική Δισκεκτομή – Τρηματεκτομή

Η οπίσθια αυχενική δισκεκτομή/τρηματεκτομή εφαρμόζεται συχνότερα για δισκοκήλες που βρίσκονται στα πλάγια του νωτιαίου μυελού ή για μονόπλευρες τρηματικές στενώσεις