Άρθρα

Οσφυϊκή Θωρακική Πεταλεκτομή

Η οσφυϊκή / θωρακική πεταλεκτομή εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της σπονδυλικής στένωσης στην οσφυϊκή / θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης