Άρθρα

Εγχύσεις Σπονδυλικής Στήλης και Ιερολαγονίων Αρθρώσεων

Πρόκειται για εγχύσεις αναισθητικού, κορτιζόνης, φυσιολογικού ορού ή μίγματος αυτών με μια βελόνα, πάντα υπό ακτινοσκοπική καθοδήγηση (C-arm) και συχνά με τη χρήση σκιαγραφικού τοπικά, υπό τοπική αναισθησία