Άρθρα

Ενδοκράνια Αρτηριακή Στένωση

Οι αρτηρίες του εγκεφάλου, μπορούν να υποστούν στένωση ή απόφραξη, ως αποτέλεσμα της αθηρωματικής νόσου.