Άρθρα

Οσφυϊκή Θωρακική Σπονδυλοδεσία

H τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής  σπονδυλοδεσίας εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με σπονδυλική αστάθεια  λόγω σπονδυλολίσθησης, τραυματισμού κοκ