Άρθρα

Μηχανική Θρομβεκτομή

Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (stroke) αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως