Άρθρα

Ακτινοχειρουργική γ-knife

Η ακτινοχειρουργική με γ-knife είναι μια τεχνική αντιμετώπισης πολλών παθήσεων του εγκεφάλου, που συνίσταται στη διοχέτευση ακτινοβολίας με «χειρουργική» ακρίβεια

Νευραλγία Τριδύμου

Η νευραλγία τριδύμου είναι παροξυσμικός, διαξιφιστικός πόνος στην κατανομή της 5ης εγκεφαλικής συζυγίας που διαρκεί από δευτερόλεπτα ως λεπτά

Αγγειονευροχειρουργική

Ομάδα αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων τραχήλου και εγκεφάλου