Άρθρα

Ιδιοπαθής Ενδοκράνια Υπέρταση

Πρόκειται για το κλινικό σύνδρομο που οφείλεται στην αύξηση της ενδοκρανιακής πίεσης με συνοδή παροδική απώλεια όρασης και κεφαλαλγίες