Άρθρα

Αποφρακτικός Υδροκέφαλος

Ως υδροκέφαλος καλείται η διάταση του κοιλιακού συστήματος που μπορεί να προκύψει από υπερβολική συσσώρευση εγκεφαλονωτιαίου υγρού μέσα στο κοιλιακό σύστημα