Άρθρα

Μηνιγγίωμα

Τα μηνιγγιώματα αποτελούν τον πιο συνηθισμένο όγκο του εγκεφάλου και μπορούν να εμφανιστούν σε οποιαδήποτε ηλικία, περισσότερο συχνά στις γυναίκες

Πρωτοπαθείς κακοήθεις όγκοι του εγκεφάλου

Οι πρωτοπαθείς όγκοι υψηλής κακοήθειας παρατηρούνται συχνότερα σε άτομα ηλικίας 50-70 ετών ενώ οι όγκοι χαμηλής κακοήθειας εμφανίζονται συχνότερα στα νεαρά άτομα

Οσφυϊκή Θωρακική Σπονδυλοδεσία

H τεχνική της ελάχιστα επεμβατικής  σπονδυλοδεσίας εφαρμόζεται σε επιλεγμένους ασθενείς με σπονδυλική αστάθεια  λόγω σπονδυλολίσθησης, τραυματισμού κοκ