Άρθρα

Υδροκέφαλος Φυσιολογικής Πιέσεως

Ο υδροκέφαλος φυσιολογικής πίεσης αποτελεί σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από διαταραχές βάδισης, άνοια και ακράτεια ούρων και απαντάται συνήθως σε ηλικιωμένους ηλικίας άνω των 60 ετών

Όγκος Καρωτιδικού Σωματίου

Το καρωτιδικό σωμάτιο έχει μέγεθος περίπου 5 mm και βρίσκεται στο διχασμό της κοινής καρωτίδας.